"ஒருதடவ முடிவு பண்ணிட்டா என் பேச்ச நானே கேட்க மாட்டேன்" – ஓய்வு பற்றி கோலி…

"ஒருதடவ முடிவு பண்ணிட்டா என் பேச்ச நானே கேட்க மாட்டேன்" – ஓய்வு பற்றி கோலி…

ஏ பி டி வில்லியர்ஸ் மற்றும் பிரண்டன் மெக்கலம் இருவரும் ஓய்வுக்கு பிறகு டி20 போட்டிகளில் ஆடுகிறார்கள்.

Source link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.