தேர்தலா, திருவிழாவா?- பாதுகாப்புக் குழப்பத்தில் மதுரை போலீஸ்

தேர்தலா, திருவிழாவா?- பாதுகாப்புக் குழப்பத்தில் மதுரை போலீஸ்

மதுரையில் சித்திரைத் திருவிழாவின் தேரோட்டம், எதிர்சேவை நடைபெறும் நாளிலேயே மக்களவைத் தேர்தல் நடைபெறவிருப்பதால் மதுரை போலீஸார் பாதுகாப்புக் குழப்பத்தில் உள்ளனர்.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.