பிள்ளைகளுக்கு ‘ஸ்மார்ட்போன்’ வேண்டாம் – பெற்றோருக்கு, நடிகர் விவேக் வேண்டுகோள்

பிள்ளைகளுக்கு ‘ஸ்மார்ட்போன்’ வேண்டாம் – பெற்றோருக்கு, நடிகர் விவேக் வேண்டுகோள்

பிள்ளைகளுக்கு ‘ஸ்மார்ட்போன்’ வேண்டாம் என்று பெற்றோருக்கு, நடிகர் விவேக் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார். #ActorVivek

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.