'நிர்பய்’ ஏவுகணை வெற்றிகர சோதனை – அசத்திய டி.ஆர்.டி.ஓ!

'நிர்பய்’ ஏவுகணை வெற்றிகர சோதனை – அசத்திய டி.ஆர்.டி.ஓ!

ஒடிசாவில் இருந்து ‘நிர்பய்’ ஏவுகணை சோதனை செய்யப்பட்டது. பாலசோர் அருகே சந்திப்பூரில் உள்ள ஒருங்கிணைந்த ஏவுதளத்தில் இருந்து செலுத்தப்பட்டது. அதன்படி, குறிப்பிட்ட இலக்கை சென்று தாக்கியது.

தரை, கடல், வானில் இருந்து நீண்ட தூரத்தில் உள்ள இலக்கை தாக்கும் வல்லமை கொண்டது. இன்று நடைபெற்ற சோதனையில், இலக்கை 42 நிமிடம் 23 வினாடிகளில் சென்று தாக்கி அழித்தது.

எனவே வெற்றிகரமாக சோதனை நடந்து முடிந்துள்ளது. இந்த ஏவுகணை முற்றிலும் இந்தியாவிலேயே தயாரிக்கப்பட்டது. பல்வேறு வகைகளில் ‘நிர்பய்’ ஏவுகணை சோதனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

இது அணு ஆயுதங்களையும் ஏந்திச் செல்லும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பிட்ட இடத்தில் இருந்து 1000 முதல் 1500 கிமீ வரை சென்று தாக்கும் வல்லமை பெற்றது. முதல்முறையாக 2007ஆம் ஆண்டு சோதனை செய்யப்பட்டது.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.