இன்றைய வெளிநாட்டு நாணய மாற்று விகிதம்

இன்றைய வெளிநாட்டு நாணய மாற்று விகிதம்

இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (16.04.2019) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு:

நாணயம்                                                              

வாங்கும்  விலை                       

   விற்கும் விலை                       

டொலர் (அவுஸ்திரேலியா)     

122.1552

127.4062

டொலர் (கனடா)

128.1063

132.9199

சீனா (யுவான்)

25.4074

26.6356

யூரோ (யூரோவலயம்)

193.7527

200.7004

யென் (ஜப்பான்)

1.5318

1.5892

டொலர் (சிங்கப்பூர்)

126.9057

131.3117

ஸ்ரேலிங்பவுண் (ஐக்கியஇராச்சியம் )                                                     

224.8202

232.2039

பிராங் (சுவிற்சர்லாந்து)

170.8169

176.9684

டொலர் (ஐக்கியஅமெரிக்கா)

172.6107

176.4546

அமெரிக்க டொலர்களுக்கு சமமான மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் நாணய விகிதங்கள்:

நாடு

                     நாணயங்கள்                          

 நாணயங்களின்  பெறுமதி

பஹரன்

தினார்

463.1027

குவைத்

தினார்

574.2599

ஓமான்

றியால்

453.5460

கட்டார்

றியால்

47.9547

சவுதிஅரேபியா            

றியால்  

46.5609

ஐக்கியஅரபுஇராச்சியம்

திர்கம்

47.5383

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.