குமரி மாவட்டம் பூதப்பாண்டி சுற்றுவட்டாரத்தில் இடியுடன் கூடிய மழை | Hummerous rainfall in the Bulathapandi neighborhood of Kumari district

குமரி மாவட்டம் பூதப்பாண்டி சுற்றுவட்டாரத்தில் இடியுடன் கூடிய மழை | Hummerous rainfall in the Bulathapandi neighborhood of Kumari district

குமரி: கன்னியாகுமரி மாவட்டம் பூதப்பாண்டி, திட்டுவிளை மற்றும் சுற்றுவட்டாரத்தில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்து வருகிறது. தமிழகம் முழுவதும் வெயில் சூட்டெரிக்கும் நிலையில் மழை பெய்துள்ளதால் குமரி மக்கள் பெரும் மகிழச்சியடைந்துள்ளனர்.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.