தடம்புரண்ட கொழும்பு நோக்கி பயணித்த தொடரூந்து…பயணித்தவர்களின் நிலை என்ன?

தடம்புரண்ட கொழும்பு நோக்கி பயணித்த தொடரூந்து…பயணித்தவர்களின் நிலை என்ன?

பொலியத்த தொடக்கம் கொழும்பு கோட்டை வரை பயணிக்கும் காலி குமாரி தொடருந்து காலி தொடருந்து நிலையத்தின் அருகாமையில் தடம் புரண்டுள்ளது.

இதன் காரணமாக காலி குமாரி தொடரூந்து தாமதமாகும் என தொடரூந்து கட்டுப்பாட்டு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.