கலப்பட தேங்காய் எண்ணெய்யால் வழுக்கை ஏற்படுகிறதா?

வழுக்கை, முடி கொட்டுதல், முடி நரைத்தல் போன்ற பிரச்னைகளுக்கு முக்கியக் காரணமாக இருப்பது கலப்பட எண்ணெய் பயன்படுத்துவது ஆகும். ஏனென்றால் கடைகளில் கிடைக்கும் தேங்காய் எண்ணெய்களில் பெரும்பாலானவை கலப்படமே.

Source link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.