முதல் 300 இடங்களில், ஒரு இந்திய பல்கலை கூட இல்லை !

முதல் 300 இடங்களில், ஒரு இந்திய பல்கலை கூட இல்லை !

உலகளவில் தலைசிறந்த பல்கலைக்கழகங்களின் பட்டியலில் முதல் 300 இடங்களில் இந்தியாவிலிருந்து ஒரு பல்கலைக் கழகம் கூட இடம்பெறவில்லை.

உயர்கல்வி தொடர்பான அமைப்பு ஒன்று ’டைம்ஸ் உயர்கல்வி நிறுவனங்கள்  உலக தரவரிசை 2020 ’ என்ற பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது. இந்தப் பட்டியலில் உலக நாடுகளில் உள்ள பல்கலைக் கழகங்களின் தரத்தை வைத்து தரவரிசை செய்யப்படுகின்றன. இந்தப் பட்டியலில் முதல் 300 இடங்களில் இந்தியாவிலிருந்து ஒரு பல்கலைக்கழகம் கூட இடம்பிடிக்கவில்லை. இந்தியாவிலிருந்து முதல் பல்கலைக் கழகமாக ஐஐஎஸ்சி பெங்களூர் மற்றும் ஐஐடி ரோபர் ஆகிய இரண்டும் 301-350 ஆகிய இடங்களுக்குள் இடம்பெற்றுள்ளன.

உலகளவில் முதல் இடத்தை நான்காவது ஆண்டாக ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் பல்கலைக் கழகம் தக்கவைத்துள்ளது. இரண்டாவது இடத்தில் கலிஃபோர்னியா பல்கலைக்கழகம் உள்ளது. இந்திய பல்கலைக்கழகங்கள் எதுவும் முதல் 300 இடங்களில் வரவில்லை என்றாலும் மொத்தமாக இந்தப் பட்டியலில் உள்ள இந்திய பல்கலைக் கழகங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது. அதாவது இந்தப் பட்டியலில் 2018ஆம் ஆண்டு 49 இந்திய பல்கலைக் கழகங்கள் இடம் பெற்று இருந்தது. இது இந்தாண்டு 56 ஆக உயர்ந்துள்ளது. 

கடந்த ஆண்டு ஐஐஎஸ்சி பல்கலைக்கழகம் 251-300 இடங்கள் என்ற பிரிவில் இடம் பெற்று இருந்தது. ஆனால் இந்தாண்டு பட்டியலில் இந்தப் பல்கலைக் கழகம் சரிவை சந்தித்துள்ளது. கடந்த 7 ஆண்டுகளாக இந்தியப் பல்கலைக்கழகம் 300 இடங்களுக்குள் இடம்பெற்றிருந்த நிலையில் இந்த ஆண்டு இடம்பெறவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.