சீனாவில் கூட்டம் கூட்டமாக பறந்து சென்ற அரியவகை ஹார்ன்பில் பறவைகள்…

சீனாவில் கூட்டம் கூட்டமாக பறந்து சென்ற அரியவகை ஹார்ன்பில் பறவைகள்…

சீனாவின் தென்மேற்கு பகுதியில், அரிய வகை ஹார்ன்பில் பறவைகள் கூட்டம் கூட்டமாக பறந்து சென்ற காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன

மழைக்காடுகளில் வசிக்கும் இந்த பறவைகள், தெற்கு சீனா பகுதிகளிலும் குறைந்த எண்ணிக்கையில் வாழ்கின்றன. இதனால் இந்த பறவைகளை பாதுகாப்பட வேண்டிய  பறவைகள் பட்டியலில் சீனா வைத்துள்ளது.

அண்மையில் டாங்பிகுயான் ((Tongbiguan)) சரணலாயத்தில், ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆய்வு பணியில் ஈடுபட்டிருந்தபோது, சுமார் 99 ஹார்ன்பில் பறவைகள் சரணாலயம் வழியாக கடந்து சென்றுள்ளன.

இந்த அரிய நிகழ்வு சீனாவில் நடந்தது இதுவே முதன்முறை என தெரிவிக்கும் சரணலாய அதிகாரி ஒருவர், கடந்த 30 ஆண்டுகளாக இந்த பறவையினம் பாதுகாக்கப்பட்டு வருவதால் அதன் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளதாக கூறியுள்ளார். 

Source link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.