தென்ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக தொடர்ந்து இரண்டு சதங்கள் அடித்த இரண்டாவது வீரர் என்ற சாதனையை படைத்த மயங்க் அகர்வால் – செய்திக்குரல்

தென்ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக தொடர்ந்து இரண்டு சதங்கள் அடித்த இரண்டாவது வீரர் என்ற சாதனையை படைத்த மயங்க் அகர்வால் – செய்திக்குரல்

You are reading

தென்ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக தொடர்ந்து இரண்டு சதங்கள் அடித்த இரண்டாவது வீரர் என்ற சாதனையை படைத்த மயங்க் அகர்வால்

Source link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.