கலிபோர்னியாவில் கடலை கிழித்துச் சென்ற அதிவேகப் படகுகளின் போட்டி… 1,500 குதிரை சக்தியுடன் காற்றிலும், நீரிலும் பாய்ந்து சென்ற ப…

அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியாவில் அதிவேகப் படகுகளுக்கான போட்டிகள் பார்வையாளர்களை வியப்பில் ஆழ்த்தின.

ரம் ரன் என்ற பெயரில் நடத்தப்படும் இந்தப் போட்டியில் பங்கேற்ற போட்டியாளர்கள் தங்கள் படகுகளை மணிக்கு 181 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில் இயக்கினர்.

ஹண்டிங்டன் கடற்கரையில் தொடங்கிய இந்தப் போட்டி கேடலினா தீவைச் சுற்றி வந்து முடிக்கப்பட்டது. அப்போது படகுகள் ஆயிரத்து 500 குதிரை சக்தியுடன் இயங்கியதாகக் கூறப்படுகிறது.

Source link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.