குஷ்பூவை விமர்சனம் செய்வதற்கு தகுதி இருக்கிறதா..? பா.ஜ.க.வின் எழுத்தாளர் மாலன் சொல்வதைக் கேளுங்கள்.

நடிகை குஷ்பு திடீரென கட்சி மாறிய விவகாரம்தான் பெரும் பரபரப்பாக ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறது. இந்த நிலையில் நடிகை குஷ்புக்கு ஆதரவாக களம் இறங்கியிருக்கிறார் எழுத்தாளர் மாலன். அவர் கூறியிருக்கும் செய்தி இதுதான்.

Source link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.