ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு வர வேண்டும் என ரசிகர்கள் போராட்டம்..!

ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு வர வேண்டும் என சென்னை வள்ளுவர் கோட்டத்தில் அவரது ரசிகர்கள் போராட்டம்! 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.