சென்னை விமான நிலையத்தில் பரபரப்பு… சூப் பாக்கெட்டை திறந்து பார்த்த அதிகாரிகளுக்கு காத்திருந்த அதிர்ச்சி…!

சென்னை விமான நிலையத்தில் பரபரப்பு… சூப் பாக்கெட்டை திறந்து பார்த்த அதிகாரிகளுக்கு காத்திருந்த அதிர்ச்சி…!
Source link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.