செவ்வாய் கிரகத்தில் தரையிறங்கிய NASA-வின் Persevarance அனுப்பிய படங்களால் உற்சாகத்தில் உலகம்

இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க பணியில் பங்கெடுத்துள்ள விஞ்ஞானிகளில், இந்திய-அமெரிக்கர் டாக்டர் சுவாதி மோகன் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறார். இவர் உயர் கட்டுப்பாடு மேம்படுத்தல் மற்றும் ரோவருக்கான தரையிறங்கும் முறைமைக்கு தலைமை தாங்கினார்.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.