இந்தியா சீனா இடையிலான கல்வான் மோதல் குறித்த வீடியோவை வெளியிட்ட சீனதரப்பு!!

கடந்த ஜூன் மாதம் கல்வான் பள்ளத்தாக்கில் இந்தியப் படையினருக்கு எதிரான சீன படையினரின் மோதல் தொடர்பான வீடியோவை சீனதரப்பு வெளியிட்டுள்ளது!!

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.