அமெரிக்க விவசாய துறையில் இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த பிடிஷா பட்டாச்சார்யா நியமனம்

வாஷிங்டன், 
இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த பிடிஷா பட்டாச்சார்யாவுக்கு, அமெரிக்க ஜனாதிபதி பைடனின் நிர்வாகத்தால் விவசாய துறையில் ஒரு முக்கிய பொறுப்புக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இதன்படி பிடிஷா பட்டாச்சார்யா அரசின் பண்ணை சேவை முகைமையின் கொள்கை ஆலோசகராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

 அவர் முன்னதாக கிராமப்புற இந்தியாவில் சூரிய ஆற்றல் தீர்வுகளை பயன்படுத்த மூன்று ஆண்டுகள் செலவிட்டார், இதற்கு முன்னர் அமெரிக்க முன்னேற்றத்திற்கான மையத்தில் காலநிலை மற்றும் எரிசக்தி கொள்கை இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டிருந்தார். 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.