பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் குறித்து அரசு ஊழியர்களுக்கு ஒரு சிறந்த செய்தி!

மத்திய அரசு (Central Government employees) ஊழியர்களின் ஓய்வூதியம் குறித்து ஒரு பெரிய அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.