கீர்த்தி சுரேஷா இது? ஓவர் ஸ்லிம்… முகமெல்லாம் சுருங்கி போய் இப்படி ஆகிட்டாங்களே..! ரசிகர்கள் ஷாக்!

கீர்த்தி சுரேஷா இது? ஓவர் ஸ்லிம்… முகமெல்லாம் சுருங்கி போய் இப்படி ஆகிட்டாங்களே..! ரசிகர்கள் ஷாக்!
Source link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.