தேர்தல் நாளான்று இலவச கார் சேவை வழங்கும் ஊபர் நிறுவனம்!

முதியோர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ஊபர் நிறுவனம் தேர்தல் நாளான்று இலவச சவாரியை அறிவித்துள்ளது

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.