வருடத்தின் புத்தரிசி பொங்கல் நிகழ்வு இன்று

2021 ஆம் ஆண்டுக்கான புத்தரிசி பொங்கல் நிகழ்வு இன்று அனுராதபுரம் ஜயஸ்ரீ மஹாபோதி வளாகத்தில் இடம்பெறவிருக்கிறது.

ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ நிகழ்வில் பிரதம அதிதியாக கலந்துகொள்வார். புத்தரிசி பொங்கல் நிகழ்வு 54ஆவது தடவையாகவும்

இம்முறை ஒழுங்கு செய்யப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.