'வீரர்களின் தியாகத்தை தேசம் என்றும் நினைவில் கொள்ளும்' – குடியரசு தலைவர்

சத்தீஸ்கர் தாக்குதலில் வீர மரணமடைந்த வீரர்களுக்கு அரசியல் தலைவர்கள் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.