சித்தரவதை முகாமாக இருந்த குவான்தனாமோ சிறை; அமெரிக்கா எடுத்த முக்கிய முடிவு

சித்தரவதை முகாமாக அடையாளம் காணப்பட்ட இந்த  குவான்தனாமோ சிறையில், அமெரிக்காவில் 2001 செப்டம்பர் 11, அன்று நடந்த பயங்கரவாத தாக்குதல்களுடன் தொடர்புடையதாகக் கூறப்படும் கைதிகளை விசாரணை செய்ய ஏற்படுத்தப்பட்டது.  

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.