தினமும் 1000 MT மருத்துவ ஆக்ஸிஜனை இலவசமாக வழங்கும் ரிலையன்ஸ் நிறுவனம்

ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் (RIL) மருத்துவ தேவைக்கான திரவ ஆக்ஸிஜனை உற்பத்தி செய்யும் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய நிறுவனமாக மாறியுள்ளது. 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.