கோவிஷீல்டு தடுப்பூசியை வெளிநாடுகளில் தயாரிக்க திட்டம்: SII தலைவர் ஆதர் பூனவல்லா

கடந்த வாரம் சீரம் நிறுவனம் தனது மாத உற்பத்தியை ஜூலை மாதத்திற்குள் 100 மில்லியன் என்ற அளவிற்கு அதிகரிக்கும் என்று கூறியது.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.