வேளச்சேரி தொகுதியில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் தபால் வாக்குகளில் முன்னிலை

சென்னை: தமிழகத்தில் நடை பெற்ற தேர்தலில் பதிவான வாக்குகளை என்னும் தொடங்கியுள்ளது. இந்நிலையில் தற்போது நிலவரப்படி வேளச்சேரி தொகுதியில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் தபால் வாக்குகளில் முன்னிலை பெற்றுள்ளார்.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.