40 ஆண்டுகளில் முதல்முறை; புதிய வரலாறு படைக்க ரெடியான LDF!

இடதுசாரிகள் கூட்டணியின் வெற்றி உறுதி செய்யப்பட்ட நிலையில் புதிய வரலாற்றை படைக்க தயாராகி வருகின்றனர்.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.