தடுப்பூசி கேட்டு மிரட்டல்: அதார் பூனாவாலா பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு – யார் மிரட்டியது?

தடுப்பூசி கேட்டு தான் மிரட்டப்பட்டதாக சீரம் நிறுவனத்தின் அதார் பூனாவாலா குற்றம் சாட்டியுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.