கடுமையான ஊரடங்கு வேணும்.. எய்ம்ஸ் இயக்குநர் அட்வைஸ்!

பகுதிவாரியாக கடுமையான ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட வேண்டுமென எய்ம்ஸ் இயக்குநர் ரந்தீப் குலேரியா அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.