வெளிநாட்டு நாணய மாற்று விகிதம்

இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்ட நேற்றைய (04.05.2021) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு:

நாணயம்                                                              

வாங்கும்  விலை                       

விற்கும் விலை                       

டொலர் (அவுஸ்திரேலியா)     

150.8194

155.2077

டொலர் (கனடா)

158.4601

163.0576

சீனா (யுவான்)

29.3393

31.0432

யூரோ (யூரோவலயம்)

234.2258

241.0167

யென் (ஜப்பான்)

1.7768

1.8293

டொலர் (சிங்கப்பூர்)

146.0555

150.2278

ஸ்ரேலிங்பவுண் (ஐக்கியஇராச்சியம்)                                                     

269.6795

277.5349

பிராங் (சுவிற்சர்லாந்து)

212.5146

219.3082

டொலர் (ஐக்கியஅமெரிக்கா)

195.1800

199.9300

அமெரிக்க டொலர்களுக்கு சமமான மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் நாணய விகிதங்கள்:

நாடு

நாணயங்கள்                          

நாணயங்களின்  பெறுமதி

பஹரன்

தினார்

529.6857

குவைத்

தினார்

662.5904

ஓமான்

றியால்

518.6927

கட்டார்

றியால்

54.8452

சவுதிஅரேபியா            

றியால்  

53.2355

ஐக்கியஅரபுஇராச்சியம்

திர்கம்

54.3652

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.