இந்தியாவில் குழந்தைகளுக்கான தடுப்பூசி சோதனை தொடக்கம்!

இந்தியாவில் குழந்தைகளிடம் கொரோனா தடுப்பூசிகளுக்கான மருத்துவப் பரிசோதனை தொடங்கியுள்ளது

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.