இறுதியாண்டு செமஸ்டர் தேர்வும், புதிய கல்வியாண்டும்; யுஜிசி அறிவிப்பு!

செமஸ்டர் தேர்வுகள், புதிய கல்வியாண்டு தொடக்கம் தொடர்பாக யுஜிசி முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.