இலங்கையில், இன்று கொவிட் தொற்றுக்குள்ளானோரின் எண்ணிக்கை 2,842

இலங்கையில், இன்று (10) கொவிட் தொற்றுக்குள்ளானோரின் எண்ணிக்கை 2,842

 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.