தங்கம் பவுன் ரூ.35,608

 

சென்னை: சென்னையில் ஆபரணத்தங்கத்தின் விலை வெள்ளிக்கிழமை பவுனுக்கு ரூ.144 உயா்ந்து, ரூ.35,608-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.

ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.18 உயா்ந்து, ரூ.4,451-ஆக இருந்தது. அதேநேரத்தில், வெள்ளி விலையில் மாற்றமின்றி

ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.68.50 ஆகவும், ஒரு கிலோ கட்டி வெள்ளி ரூ.68,500 ஆகவும் இருந்தது.

வெள்ளிக்கிழமை விலை ரூபாயில் (ஜி.எஸ்.டி. தனி)

1 கிராம் தங்கம்……………………….. 4,451

1 பவுன் தங்கம்………………………….35,608

1 கிராம் வெள்ளி……………………….. 68.50

1 கிலோ வெள்ளி………………………..68,500

வியாழக்கிழமை விலை ரூபாயில் (ஜி.எஸ்.டி. தனி)

1 கிராம் தங்கம்……………………….. 4,433

1 பவுன் தங்கம்………………………….35,464

1 கிராம் வெள்ளி………………………..68.50

1 கிலோ வெள்ளி………………………..68,500.


Source link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.