இன்றைய வெளிநாட்டு நாணய மாற்று விகிதம்

இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (09.09.2021) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு:

நாணயம்                                                              

வாங்கும்  விலை                       

விற்கும் விலை                       

டொலர் (அவுஸ்திரேலியா)     

144.5492

150.8650

டொலர் (கனடா)

155.4855

161.6453

சீனா (யுவான்)

30.2315

31.5050

யூரோ (யூரோவலயம்)

233.7556

242.3416

யென் (ஜப்பான்)

1.7968

1.8670

டொலர் (சிங்கப்பூர்)

147.2868

152.1903

ஸ்ரேலிங்பவுண் (ஐக்கியஇராச்சியம்)                                                     

273.2737

282.0843

பிராங் (சுவிற்சர்லாந்து)

215.0282

223.0061

டொலர் (ஐக்கியஅமெரிக்கா)

198.5008

202.9992

அமெரிக்க டொலர்களுக்கு சமமான மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் நாணய விகிதங்கள்:

நாடு

நாணயங்கள்                          

நாணயங்களின்  பெறுமதி

பஹரன்

தினார்

530.5040

குவைத்

தினார்

665.1147

ஓமான்

றியால்

519.4940

கட்டார்

றியால்

54.3759

சவுதிஅரேபியா            

றியால்  

53.3177

ஐக்கியஅரபுஇராச்சியம்

திர்கம்

54.4492

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.