வட மத்திய மாகாண பெரிய வெங்காயம் சந்தைக்கு

அநுராதபுரம் மற்றும் பொலன்னறுவை மாவட்டங்களிலிருந்து கூடுதலான பெரிய வெங்காயம் தற்போது தம்புத்தேகம மற்றும் தம்புள்ள பொருளாதார மத்திய நிலையங்களுக்கு கொண்டுவரப்படுகின்றன.

பொலன்னறுவை மாவட்டத்தின் எலஹர,பகமூன,தியபெதும,சிரிகொட்டுயாய போன்ற பிரதேசங்களிலிருந்தும்,அநுராதபுர மாவட்டத்தின் கலன்பிந்துனுவெவ,கல்கிரியாகம,மக இலுப்பல்லம மற்றும் மகாவலி ‘எச்’ வலயத்திலிருந்தும் இம்முறை பெரிய வெங்காயம் அதிகளவில் சந்தைக்கு கொண்டு வரப்படுவதாக தம்புத்தேகம மற்றும் தம்புள்ள பொருளாதார மத்திய நிலைய முகாமையாளர்கள் தெரிவித்தனர்.

உற்பத்தி அறுவடைக்கு உயர்ந்த விiலை கிடைத்துவருவதாக உற்பத்தியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.