காஷ்மீரில் இந்துக்கள், சீக்கியர்களை குறி வைக்கும் பாக்.தீவிரவாதிகள்… வெளியேறும் பண்டிட்டுகள் Oct 09, 2021

காஷ்மீரில் சிறுபான்மையினராக உள்ள இந்துக்கள், சீக்கியர்களை குறி வைத்து பாகிஸ்தான் தீவிரவாதிகள் சுட்டுக் கொலை செய்து வருவதால் அங்கிருந்து அவர்கள் கூட்டம் கூட்டமாக வெளியேற ஆரம்பித்துள்ளனர்.

அண்மையில் காஷ்மீர் தலைநகர் ஸ்ரீநகரில் பிரபலமான மருந்து கடை உரிமையாளரை தீவிரவாதிகள் சுட்டுக் கொன்றனர். இதே போல் பள்ளிக்கூடம் ஒன்றில் நுழைந்து இரண்டு ஆசிரியர்களை சுட்டுக் கொன்றனர்.

இவர்களில் ஒருவர் இந்து மற்றொருவர் சீக்கியர். இப்படி காஷ்மீரில் சிறுபான்மையினராக இருப்பவர்களை தீவிரவாதிகள் கொலை செய்யத் தொடங்கியுள்ளதால் அங்கிருந்து பண்டிட் சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் உயிருக்கு பயந்து காஷ்மீரில் இருந்து வெளியேற ஆரம்பித்துள்ளனர். 

Source link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.