ஜெர்மனியில் தொடங்கியது ஏர் பலூன் சாம்பியன்ஷிப், தலைசிறந்த ஏர் பலூன் ஓட்டுநர்கள் பங்கேற்பு Oct 09, 2021

ஜெர்மனியில் தொடங்கிய ஏர் பலூன் சாம்பியன்ஷிப்பை முன்னிட்டு வானில் பல்வேறு வண்ணங்களில் ஏர் பலூன்கள் வலம் வந்தன.

டேஜெர்ன்சி நகரில் 5 நாட்களுக்கு  வெவ்வேறு ஏர் பலூன் போட்டிகள் நடைபெற உள்ளன.

முதல் நாள் நடைபெற்ற போட்டியில், புல்வெளியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள சிலுவை குறியீடுக்கு செங்குத்தாக வானில் ஏர் பலூனை நிலைநிறுத்துபவர் வெற்றியாளராக அறிவிக்கப்பட்டார்.

ஜெர்மனியின் தலைசிறந்த ஏர் பலூன் ஓட்டுநர்கள் 25 பேர் கலந்து கொண்டு திறமைகளை வெளிப்படுத்தினர்.

Source link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.