சுவிஸ் வங்கி கணக்கு: 3வது பட்டியல் இந்தியாவிடம் ஒப்படைப்பு!

சுவிட்சர்லாந்து நாட்டில் உள்ள வங்கிகளில் முதலீடு செய்துள்ளவர்களின் மூன்றாவது பட்டியலை இந்தியாவிடம் சுவிட்சர்லாந்து ஒப்படைத்து உள்ளது.

ஐரோப்பிய நாடான சுவிட்சர்லாந்தில் உள்ள வங்கிகள் கருப்பு பணத்தை பதுக்குவோரின் சொர்க்கமாக திகழ்கின்றன. கருப்பு பணத்தை மீட்க தொடர் நடவடிக்கைகளை
மத்திய அரசு
எடுத்து வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக சுவிட்சர்லாந்து அரசுடன் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டு உள்ளது. சுவிட்சர்லாந்து உடன் தானியங்கி தகவல் பரிமாற்ற ஒப்பந்தம் அடிப்படையில், சுவிட்சர்லாந்து வங்கிகளில் முதலீடு செய்துள்ளவர்களின் விபரங்களை, அந்தந்த நாடுகளிடம் சுவிட்சர்லாந்து ஒப்படைத்து வருகிறது.

அதன்படி, சுவிஸ் வங்கியில் கணக்கு வைத்திருக்கும் இந்தியர்களின் முதல் பட்டியல், கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் வழங்கப்பட்டது. கடந்தாண்டு செப்டம்பர் மாதம் இரண்டாவது பட்டியல் ஒப்படைக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில், இதன் மூன்றாவது பட்டியல் இன்று மத்திய அரசிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டு உள்ளது. இந்தியாவுடன் சேர்த்து 96 நாட்டை சேர்ந்த 33 லட்சம் கணக்குகள் குறித்த தகவல்கள் ஒப்படைக்கப்பட்டு உள்ளன. சுவிஸ் வங்கிகளில் கணக்கு வைத்துள்ளவர்களின் நான்காவது கட்ட பட்டியல், அடுத்த 2022 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் இந்தியாவுக்கு, சுவிட்சர்லாந்து வழங்கும்.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.