ரயில் நிலையங்களில் எச்சிலை துப்ப கையடக்க பைகள் அறிமுகம் Oct 11, 2021

ரயில் நிலையங்களில் எச்சில் துப்புவதற்கு கையடக்க பை மற்றும் பெட்டி ஒன்றை ரயில்வே நிர்வாகம் அறிமுகம் செய்துள்ளது.

வடக்கு ரயில்வே, மத்திய ரயில்வே மற்றும் மேற்கு ரயில்வே மண்டலங்களில் உள்ள 42 ரயில் நிலையங்களில் இந்த பைகள் வழங்கும் கடைகளும், விற்பனை எந்திரங்களும் நிறுவப்பட்டு வருகின்றன. 5 முதல் 10ரூபாய் வரை விற்கப்படும் இந்த பை 3வடிவங்களில் கிடைக்கிறது.

மறுபயன்பாடு கொண்ட இந்த பையில் 20 தடவை வரை துப்பலாம். பையை பயன்படுத்திய பிறகு மண்ணில் தூக்கி வீசினால், அதில் இருக்கும் தானிய விதை முளைத்து செடியாக வளரும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

Source link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.