கொள்முதல் நிலையங்களில் நெல் மூட்டைகள் நனைந்து முளைப்பு  விரைந்து கொள்முதல் செய்திட விவசாயிகள் கோரிக்கை

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.