“கலகலப்பா இருந்த நான்; திடீர்னு இவ்ளோ அமைதியா மாறினது ஏன் தெரியுமா?!" – மௌனம் கலைக்கும் Banupriya

Source link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.