இண்டர்நெட் இல்லாமல் UPI-ல் பணம் செலுத்துவது எப்படி?

இணையம் இல்லாமல் UPI பணம் செலுத்தலாம். நொடியில் பணத்தை அனுப்பிவிடலாம். 
 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.