20 மாநிலங்களில் மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனங்களில் மருந்துக்கட்டுப்பாட்டு இயக்குநரக அதிகாரிகள் சோதனை

டெல்லி: 20 மாநிலங்களில் சுமார் 76 மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனங்களில் மருந்துக்கட்டுப்பாட்டு இயக்குநரக அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டுள்ளனர். தரம் குறைந்த மருந்துகளை தயாரித்ததாக 18 நிறுவனங்களின் லைசன்ஸ் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.