பழைய ஓய்வூதியம் குறித்து ரிசர்வ் வங்கி அளித்த அதிர்ச்சி தகவல்: சிக்கலில் ஊழியர்கள்

Old Pension Scheme: பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் (ஓபிஎஸ்) ஒட்டுமொத்த நிதிச் சுமை தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை விட 4.5 மடங்கு அதிகமாக இருக்கும்: ஆர்பிஐ ஆய்வு கட்டுரை. 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.