மருத்துவம், பல் மருத்துவப் படிப்புகளில் 6,802 மாணவ, மாணவிகளுக்கு நாளை முதல் சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு

சென்னை: மருத்துவம், பல் மருத்துவப் படிப்புகளில் 6,802 மாணவ, மாணவிகளுக்கு நாளை முதல் சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு நடைபெறுகிறது. தரவரிசை பட்டியலில் உள்ள 6,639 இடங்களில் முதற்கட்டமாக 6,082 மாணவர்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.