கீவ் நகரிலுள்ள பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தின் உளவுத்துறை தலைமையகம் மீது ரஷ்ய படை தாக்குதல்

உக்ரைன்: கீவ் நகரிலுள்ள பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தின் உளவுத்துறை தலைமையகம் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளது. உளவுத்துறை அமைப்பின் தலைமையகம் ரஷ்ய படைகளால் தாக்கப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.