தமிழக ஆளுநரின் துணைச் செயலாளராக பிரசன்ன ராமசாமி நியமணம்.!

தமிழக ஆளுநரின் துணைச் செயலாளராக பிரசன்ன ராமசாமி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என். ரவியின் புதிய துணை செயலாளராக பிரசன்ன ராமசாமி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். பல்கலைக்கழகங்களின் வேந்தராக ஆளுநர் பணியாற்றி வருவதால், அவருக்கு துணை புரியும் வகையில் பல்கலைகழகங்களுக்கான துணை செயலாளராக பிரசன்ன ராமசாமி பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார்.

இவர் பல்கலைக்கழகங்கள் தொடர்பான அனைத்து விவாகாரங்களிலும் நிர்வாக ரீதியில் செயல்பட்டு ஆளுநருக்கு பதிலளிப்பார். புதிய துணைச் செயலாளராக பொறுபெற்றுள்ள பிரசன்ன ராமசாமி, பல்கலைக்கழகங்கள் தொடர்பான அனைத்து விவரங்களையும் அளிக்க பதிவாளர்களுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார்.

Source link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.