வங்கக் கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம்: டெல்டா மாவட்டங்களில் மழை; பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை


வங்கக் கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம்: டெல்டா மாவட்டங்களில் மழை; பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை
Source link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.